Son gönderiler

TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
Pageİran Suriye Bölgesel İttifakı ve Arap Baharı Sürecine Yansıması elif01 yıl 44 weeks önce
PageMEVLÂNÂ’NIN İLMÎ-MANEVÎ ŞAHSİYETİNİN OLUŞUMUNDA ŞEMS’TEN ÖNCEKİ DÖNEMİN ROLÜ elif01 yıl 44 weeks önce
PageMEHMED HAFÎD EFENDİ VE MÜNTEHA’L-KELÂM FÎ ÂYÂTİ’L-AHKÂM ADLI ESERİ elif01 yıl 44 weeks önce
PageORTAÇAĞDA KAFKASYA TÜRK ŞEHİRLERİNDE ESNAF TEŞKİLATLARI (TEBRİZ ÖRNEĞİ) elif01 yıl 44 weeks önce
PageYABANCI TIP TERİMLERİNE OSMANLI TIP METİNLERİNDEN TÜRKÇE KARŞILIK ÖRNEKLERİ elif01 yıl 44 weeks önce
PageSAFEVİ HASSA BİRLİKLERİNİN TEKÂMÜLÜ* elif01 yıl 44 weeks önce
PageFURUG FERRUHZÂD'IN “KÂBUS” ÖYKÜSÜ ÜZERİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME elif01 yıl 44 weeks önce
PageKLÂSİK TÜRK EDEBİYATI NESRİNDE TAKLİDÎ ÂHENK: CEVÂHİRÜ'L-HİKEM FÎ-TEHZİBİ AHLÂKI’L-ÜMEM ÖRNEĞİ elif01 yıl 44 weeks önce
PageSa‘dî-yi Şîrâzî’nin “Rahata Kavuşan Âbit” Hikâyesi ile Mustafa Kutlu’nun “Sır” Hikâyesini Birlikte Okumak elif01 yıl 44 weeks önce
Page DEFTERDAR SEYFİ ÇELEBİ TÜRKİSTAN VE UZAK DOĞU SEYAHATNAMESİ, elif01 yıl 44 weeks önce
PageMEVLEVİHANELERDE MATBAH-I ŞERİF * elif01 yıl 44 weeks önce
PageŞEYH UBEYDULLAH NEHRÎ’NİN MESNEVÎSİ: TUHFETÜ’L-AHBÂB elif01 yıl 44 weeks önce
PageMüverrihler Semâsının Gurûb Eden Güneşi: “Şeyhü’l-Müverrihîn” elif01 yıl 44 weeks önce
PageESKİ İRAN’DAKİ YARI TANRI-KRAL ANLAYIŞININ Şİİ İMAMET İNANCINA ETKİSİ elif01 yıl 44 weeks önce
Page Zerdüşt: Hayat, Zaman, Mekân elif01 yıl 44 weeks önce
PageMUHYÎ-İ GÜLŞENÎ’NİN SİRET-İ MURÂD-I CİHÂN’INDA MEDENÎ HİKMET TASAVVURU elif01 yıl 44 weeks önce
PageHÂTİF-İ İSFAHÂNÎ VE TERCİİBENDİ elif01 yıl 44 weeks önce
PageLEBÎBÎ VE EYÜP ŞEHRENGİZİ elif01 yıl 44 weeks önce
PageDERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE “KURU YEMİŞ, ÇEREZ” ANLAMINDA KULLANILAN KELİMELER elif01 yıl 44 weeks önce
PageFarsçada İsmin Halleri (6. Ders) elif21 yıl 44 weeks önce
Pageİranlı Hacıların Gözüyle İstanbul’u Temâşa* elif01 yıl 45 weeks önce
PageKürtçe İsim Tamlamasının Yapısı1 elif01 yıl 45 weeks önce
PageBABURNÂME’DE HOCA UBEYDULLAH AHRAR elif01 yıl 45 weeks önce
Page17.YÜZYIL OSMANLI TARİHÇİLERİ VE ESERLERİ elif01 yıl 45 weeks önce
PageBİR PROPAGANDA ARACI OLARAK DİVAN ŞİİRİ: KIZILBAŞ ÖRNEĞİ* elif01 yıl 45 weeks önce

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar