Son gönderiler

TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
PageAile elif01 yıl 44 weeks önce
PageKişiler elif01 yıl 44 weeks önce
Page(ki) li yan cümleler elif01 yıl 44 weeks önce
PageFarsça Günlük Konuşma Cümleleri elif01 yıl 44 weeks önce
Pageİran Devrimi’nin Türkiye’de Yansımaları: “İrancılık” ve “İrancı” İslamcılık1 elif01 yıl 44 weeks önce
PageÜÇ HALVETÎ ŞÂİRİN DÎVÂNLARINDA ANÂSIR-I ERBAA (ATEŞ, HAVA, SU VE TOPRAK) UNSURLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME elif01 yıl 44 weeks önce
PageFİRDEVSÎ-İ RUMÎ, HAYATI VE ESERLERİ HAKKINDA YENİ BİLGİLER elif01 yıl 44 weeks önce
PageBAĞDATLI RÛHÎ’DE HİCVİN BAŞKA BİR YÜZÜ: ÇARH VE DEHR elif01 yıl 44 weeks önce
PageORTAÇAĞ İRAN’INI ANLAMAK: FİRDEVSÎ, NİZÂMÜ’L-MÜLK, SABBÂH VE HAYYAM elif01 yıl 44 weeks önce
PageİSMAİL HAKKI BURSEVÎ’NİN RİSÂLE-İ ŞEM‘İYYE ADLI RİSÂLESİ elif01 yıl 44 weeks önce
PageŞEYH GÂLİB VE AHMET HÂŞİM’İN POETİK YAKINLIKLARI elif01 yıl 44 weeks önce
PageGAZZÂLÎ VE İSMÂİLİYYE∗ elif01 yıl 44 weeks önce
PageMUHYİDDİN İBNÜ'L-ARABÎ'NİN ŞAM TASAVVUF DÜŞÜNCESİNE TESİR KANALLARI VE MEŞHUR TAKİPÇİLERİ elif01 yıl 44 weeks önce
PageKERBELA OLAYI’NI KONU ALAN MÜSTAKİL ESERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME elif01 yıl 44 weeks önce
PageBİR DİL UĞRAŞIRI GÖZÜNDEN TEBDİZ elif01 yıl 44 weeks önce
PageTÜRK EDEBİYATINDA SEFÂRETNÂMELER VE AHMED RESMÎ’NİN NEMÇE SEFÂRETNÂMESİ elif01 yıl 44 weeks önce
Pageİran’ın Afganistan’daki İç Savaşa Yönelik Dış Politikası elif01 yıl 44 weeks önce
PageEDEBİYATTA ŞARAP RENKLERİ elif01 yıl 45 weeks önce
PageTürkiye'de Fars Dili ve Edebiyatı elif01 yıl 45 weeks önce
PageÇİN’E AİT İMGE VE MOTİFLERİN ŞEHNÂME’YE GÖRE TAHLİLİ elif01 yıl 45 weeks önce
PageMevlevi Âyinlerinin Yüzyıllara Göre Dağılımı elif01 yıl 45 weeks önce
PageŞeyh Abdurrahman Sâmî Efendi’nin Nâme-i Muharrem’i elif01 yıl 45 weeks önce
PageMevlevilikte Mutfak Kültürü ve Ateşbaz-ı Veli Makamı elif01 yıl 45 weeks önce
PageŞARK DÜNYA GÖRÜŞÜNE GÖRE KUTSAL SAYILARIN OLUŞUMU elif01 yıl 45 weeks önce
PageAhmedî’nin ‘‘Fî Kâfiyetü’s Sîn Der-Medh-İ Emîr Sülmân’’ Adlı Methiyesinin Dil Özelliği Açısından İncelenmesi elif01 yıl 45 weeks önce

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar