ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN YESEVİLİĞE BAKIŞI THE UNIVERSITY STUDENTS’ VIEWS ON YESEVIYYAT

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/SON-BAHAR, Sayı: 32
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/AUTUMN, Issue: 32
514
(66)
Doç. Dr. Samettin GÜNDÜZ1
; Dinara RAYIMBEKOVA2
; Prof. Dr. Remzi YILDIRIM3
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN YESEVİLİĞE BAKIŞI
THE UNIVERSITY STUDENTS’ VIEWS ON YESEVIYYAT
ÖZ
Bu çalışma, Kazakistan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonra doğan yeni nesil arasındaki Yeseviliğin
bilinirliği ve yaşatılması ile ilgili alan çalışmasıdır. Araştırmanın Evreni, Güney Kazakistan Eyaleti Devlet
Taras Pedagoji Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Yesevi ve Yeseviliğe yönelik ilgi ve bilgi seviyesini
tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Alan örneklemi ise 82 lisans, 23 yüksek lisans, 42 erkek, ve 63 kız
öğrenciden oluşmaktadır. Uygulama olarak cinsiyet dikkate alınmadan 19 sorudan oluşan anket uygulaması
yapılmıştır.
Katılımcıların Yesevi hakkında %100’nün bilgi sahibi olduğu, Yesevi hakkında ilk bilgiyi okulda
aldıklarını ifade edenlerin oranı %60,56 ailede ilk bilgiyi alanların oranı %15,49 ilk bilgiyi çevrede alanların
oranı %9,85, ilk bilgiyi okuyarak elde edenlerin oranı %14,08 tespit edilmiştir. Katılımcıların Divan-ı
Hikmetin Eski Türkçe’ de yazıldığını ifade edenlerin oranı %61.97, Arapça yazıldığını ifade edenlerin oranı
%25,35, Farsça yazıldığını ifade edenlerin oranı %9,85, Fikrim yok diyenlerin oranı %1,40 da olduğu
görülmektedir. Katılımcıların Divan-ı Hikmeti okuyanların oranı % 52,12, okumayanların oranı % 47,88 dir.
Anahtar Kelimeler: Yesevi, Taraz, Türkistan.
ABSTRACT
This study is a field study about the recognition of Yeseviyyat and maintaining it among the new
generation born after Kazakhstan gained independence. The study population consists of the students of the
Faculty of Pedagogy of Taras in the district of Southern Kazakhstan. it was conducted to determine the level
of interest and knowledge of Yeseviyyat among the students of the Faculty of Pedagogy. The field sample
consists of 82 undergraduate and 23 master students and includes 42 male and 63 female students. In the
implementation, a questionnaire consisting of 19 questions was administered to the students without taking
their genders into consideration.
It was found that all the participants had knowledge about Yeseviyyat and the percentage of the
students stating that they had received the first information about Yeseviyyat in the school, in the family, in
their community or through reading themselves were determined to be 61.56%, 15.49%, 9.85% and 14.08%
respectively. The percentage of the students stating that Divan-i Hikmet was written in Old Turkic, Arabic or
Persian was found to be 61.97%, 25.35% and 9.85% respectively whereas 1.40% stated that they had no
information about it. The percentage of the students stating that they had and had not read Divan-i Hikmet
was found to be 52.12% and 47.88% respectively.
Keywords: Yeseviyyat, Taraz, Turkistan.
1
İzzet Baysal Üni. 2Taraz Devlet Pedagoji Fak, 3AYBÜ

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar